|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

  • pl
  • en

Zamawianie prac

Zachęcamy Państwa do wprowadzania usprawnień w przedsiębiorstwach poprzez zamawianie prac magisterskich lub doktorskich realizowanych w ramach jednostek Politechniki Lubelskiej.

Formularz pozwala na zgłaszanie problemów (tematów), które mogą być nieodpłatnie rozwiązane w ramach realizowanej w PL pracy magisterskiej, inżynierskiej bądź doktorskiej.

*
*
*
*