|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Automatyki i Metrologii

  I Działalność naukowo-badawcza:

  Badania dotyczą następujących zagadnień:
  - synteza różnorodnych, nowoczesnych, niekonwencjonalnych algorytmów sterowania procesów i urządzeń przemysłowych, takich jak algorytmy: adaptacyjne, predykcyjne i optymalne, wykorzystujących również sieci neuronowe i logikę rozmytą. 
  - projektowanie systemów sterowania procesów technologicznych, przy wykorzystaniu środowiska MATLAB/Simulink, badane oraz weryfikowane są własności pracy systemów czasu rzeczywistego. 
  - systemów inteligentnych i ekspertowych, określanych pod wspólną nazwą soft computing, zwłaszcza w obszarze nadzorowania procesów i instalacji przez inteligentny system sterowania. 
  - wykorzystanie technik rozpoznawania obrazów do detekcji uszkodzeń. 
  - identyfika różnorodnych procesów technologicznych przemysłu energetycznego, cementowego, cukrowniczego, browarnianego, papierniczego dla potrzeb optymalnego i efektywnego sterowania - szczególnie sterowania adaptacyjnego i predykcyjnego.
  - badania zjawisk fizycznych oraz właściwości metrologicznych, występujących w komorze jonizacyjnej spektrometru mas. - badania mające na celu implementację algorytmu przetwarzania sygnału pomiarowego w układach regulacji parametrów dla próżniowych przyrządów pomiarowych. 
  - systemów pomiarowych z częstotliwościowym nośnikiem informacji, komputerową rejestracją przebiegów czasowych reprezentowanych przez sygnały impulsowo-częstotliwościowe, filtracją sygnałów pomiarowych, reprezentowanych przez integralne próbki uzyskiwane z nierównomiernym krokiem oraz zagadnień programowej rekonstrukcji dynamicznych wielkości wejściowych czujników z wyjściem częstotliwościowym.

  Badania dotyczą następujących zagadnień:

  •  synteza różnorodnych, nowoczesnych, niekonwencjonalnych algorytmów sterowania procesów i urządzeń przemysłowych, takich jak algorytmy: adaptacyjne, predykcyjne i optymalne, wykorzystujących również sieci neuronowe i logikę rozmytą. 
  •  projektowanie systemów sterowania procesów technologicznych, przy wykorzystaniu środowiska MATLAB/Simulink, badane oraz weryfikowane są własności pracy systemów czasu rzeczywistego. 
  •  systemów inteligentnych i ekspertowych, określanych pod wspólną nazwą soft computing, zwłaszcza w obszarze nadzorowania procesów i instalacji przez inteligentny system sterowania. 
  •  wykorzystanie technik rozpoznawania obrazów do detekcji uszkodzeń. 
  •  identyfika różnorodnych procesów technologicznych przemysłu energetycznego, cementowego, cukrowniczego, browarnianego, papierniczego dla potrzeb optymalnego i efektywnego sterowania - szczególnie sterowania adaptacyjnego i predykcyjnego.
  •  badania zjawisk fizycznych oraz właściwości metrologicznych, występujących w komorze jonizacyjnej spektrometru mas. - badania mające na celu implementację algorytmu przetwarzania sygnału pomiarowego w układach regulacji parametrów dla próżniowych przyrządów pomiarowych. 
  •  systemów pomiarowych z częstotliwościowym nośnikiem informacji, komputerową rejestracją przebiegów czasowych reprezentowanych przez sygnały impulsowo-częstotliwościowe, filtracją sygnałów pomiarowych, reprezentowanych przez integralne próbki uzyskiwane z nierównomiernym krokiem oraz zagadnień programowej rekonstrukcji dynamicznych wielkości wejściowych czujników z wyjściem częstotliwościowym.

  II Działalność dydaktyczna:

  Prowadzone są zajęcia z przedmiotów:

  • Metrologia
  • Automatyka i Regulacja Automatyczna
  • Podstawy elektroniki i metrologii
  • Sterowanie cyfrowe i sterowniki PLC
  • Mikrokontrolery i mikrosensory inteligentne
  • Metrologia wielkości elektrycznych
  • Podstawy automatyki
  • Teoria i technika sterowania
  • Podstawy automatyzacji
  • Pomiary wielkości nieelektrycznych
  • Komputerowe systemy pomiarowe

  Kierownik jednoski:

  dr hab. inż. Jarosław Sikora,

  prof PL

  Osoba do kontaktu:

  mgr inż. Krzysztof Toborek

  tel. 81 538 43 15

  email: k.toborek@pollub.pl

   

  Katedra Automatyki i Metrologii