|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Instytut Elektroniki I Technik Informacyjnych

  I. Działalność naukowo-badawcza:

      W Instytucie Elektroniki i Technik Informacyjnych zostało utworzone                  cztery zakłady:

   

  • Zakład Elektroniki i Fizyki Technicznej,
  • Zakład Teleinformatyki i Diagnostyki Medycznej,
  • Zakład Optoelektroniki i Sieci Teleinformatycznych,
  • Zakład Diagnostyki i Analizy Pomiarów.

   

     1. Zakład Elektroniki i Fizyki Techniczne:

   

  • projektowanie niestandardowych układów elektronicznych i optoelektronicznych,
  • technologia półprzewodnikowa (krzemowa i węglika krzemu),
  • integracja różnych technologii i przyrządów dla zastosowań interdyscyplinarnych,
  • modelowanie przyrządów półprzewodnikowych i struktur typu MEMS,
  • charakteryzacja przyrządów półprzewodnikowych.

   

  Działalność naukowo-badawcza Zespołu Zastosowań Spektroskopii Mössbauerowskiej obejmuje następujące zagadnienia: 

   

   

  • oddziaływania nadsubtelne w dwu- i trójskładnikowych stopach żelaza otrzymywanych metodą syntezy mechanicznej i osadzania elektrolitycznego,
  • badania cienkich warstw metalicznych metodą spektroskopii elektronów konwersji wewnętrznej (CEMS),
  • właściwości magnetyczne różnych gatunków stali konstrukcyjnych,
  • struktura i właściwości magnetyczne materiałów ceramicznych na bazie żelazianu bizmutu otrzymywanych metodą spiekania,
  • technologia otrzymywania materiałów multiferroicznych metodą aktywacji mechano-chemicznej,
  • oddziaływania nadsubtelne w nanokrystalicznych i amorficznych stopach żelaza otrzymywanych poprzez syntezę mechaniczną.

   

   

     2. Zakład Teleinformatyki i Diagnostyki Medycznej:

   

  • projektowanie systemów telemedycznych dla diagnostyki,
  • projektowanie systemów wbudowanych dla inteligentnych czujników funkcji życiowych pacjenta,
  • zastosowania systemów mobilnych w telemedycynie,
  • opracowanie metod i aparatury badawczej dla masowych badań przesiewowych ludności i przedklinicznego rozpoznania patologii naczyń,
  • cyfrowa analiza danych biomedycznych w chorobach układu krążenia,
  • opracowanie ciekłokrystalicznych czujników temperatury do zastosowań w medycynie,
  • analiza numeryczna w szczególności metoda elementów skończonych (MES), metoda elementów brzegowych (MEB), metody hybrydowe MES-MEB w zastosowaniach medycznych i przemysłowych,
  • zagadnienia odwrotne pola elektromagnetycznego, optymalne projektowanie kształtu, rekonstrukcja kształtu oraz metody konstrukcji obrazu w tomografii przemysłowej i medycznej,
  • dyfuzyjna tomografia optyczna i jej aplikacje medyczne. Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązywania
  • zagadnień odwrotnych teorii pola elektromagnetycznego. Metoda zbiorów poziomicowych (Set Level Method) do rozwiązywania zadań odwrotnych tomografii przemysłowej i medycznej.

   

   3. Zakład Ortoelektroniki i Sieci Teleinformatycznych:

  Tematyka badań prowadzonych w zakładzie dotyczy szeroko rozumianej techniki pomiarowej, w szczególności czujników światłowodowych, w tym czujników z siatkami Bragga, czujników interferometrycznych, laserowych i polarymetrycznych. Obecnie prowadzone są badania z zakresu dyspersji w telekomunikacji światłowodowej, projektowania i aplikacji optycznych struktur dyfrakcyjnych oraz analizy wpływu sygnałów zakłócających na wybrane tory sygnałów telemetrycznych.
  Prowadzone w zakładzie badania z zakresu sieci teleinformatycznych obejmują obecnie zagadnienia jakości usług (np. QoE assessment) oraz multimediów strumieniowych. Prowadzone są również prace nad technologiami, które pozwalają zwiększyć elastyczność i niezawodność sieci (np. wykorzystujące tzw. wirtualizacje sieci). W prowadzonych badaniach wykorzystywane są obliczenia i przetwarzanie sygnałów poprzez wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych. 

  II Studia Podyplomowe

  CCNA (CISCO Certified Network Associate):

  • Sieci komputerowe LAN, WAN
  • Konfiguracja przełączników sieciowych, konfiguracja routerów
  • Zarządzanie sieciami komputerowymi
  • Zarządzanie oprogramowaniem urządzeń sieciowych.

  Administrowanie Sieciami Komputerowymi:

  • Sieci IP
  • Podstawy administrowania systemem Windows, Linux
  • Routing w sieciach IP
  • Konfiguracja urządzeń sieciowych
  • Usługi w skieciach LAN, TCP/IP
  • Diagnostyka sieci komputerowych
  • Sieci dostępowe
  • Serwery usług sieciowych
  • Bezpieczeństwo sieci kompiterowych

  Telekomunikacja Światłowodowa:

  • Sieci telekomunikacyjne
  • Podstawy Teleinformatyki
  • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
  • Usługi w sieci teleinformatycznych
  • Zarządzanie systemami informatycznymi
  • Światłowody i kable światłowodowe
  • Telekomunikacyjne sieci rozległe
  • Modulacja sygnałów i techniki zwielokrotnienia
  • Metrologia światłowodowa
  • Elementy sieci optoelektrycznych
  • Kodowanie informacji

  kierownik jednostki:
  prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

  osoba do kontaktu:
  mgr inż. Piotr Kisała,
  tel. 081 538 43 17,
  e-mail: p.kisala@pollub.pl 

  Katerda Elektroniki