|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

  • pl
  • en

Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało kategorie jednostkom naukowym

17.10.2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało w dniu 16.10.2017 r. wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017.

więcej

Innowacja jest Kobietą

04.07.2017

Fundacja Kobiety Nauki zaprasza badaczki – wynalazczynie do udziału w 7 edycji konkursu, którego celem jest wyłonienie innowacyjnego rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

więcej

Projekty aplikacyjne POIR w 2017

19.06.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej