|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

  • pl
  • en

Aktualności

Projekty aplikacyjne POIR w 2017

19.06.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13, SONATA BIS 7

19.06.2017

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13, SONATA BIS 7.

więcej

Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży

19.06.2017

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli ogłosiło nabór wstępnych koncepcji projektów do Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży.

więcej