|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en
 • Biuro Rozwoju, Promocji i Kooperacji
  Politechniki Lubelskiej


  B


  iuro - przez swoje działania i projekty ma służyć zarówno rozwojowi Politechniki, jak również budowaniu współpracy uczelni z innymi podmiotami. W szczególności zadania Biura obejmują, m.in., gromadzenie informacji na temat programów i funduszy europejskich oraz udzielanie jednostkom organizacyjnym PL informacji o możliwościach udziału w programach


  R


  ozwój -  spotkania i szkolenia z zakresu np. procedury aplikacyjnej i realizacji projektów UE. Docelowo Biuro ma również gromadzić dokumentację dotyczącą udziału jednostek PL w programach finansowanych przez UE oraz monitorować realizację projektów w PL.


  P


  romocja - zewnętrzna promocja Uczelni, konsultacje merytoryczne promocji projektów unijnych, inicjowanie i realizacja  działań promocyjnych  mających na celu  poszukiwanie pozyskiwanie kandydatów na studia, opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby ogólnouczelniane.


  K


   Ooperacja - pozyskiwanie partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Zadanie to obejmuje także współpracę z przedsiębiorcami w zakresie realizacji wspólnych projektów oraz oferty Politechniki dla biznesu oraz współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie lubelskim.


  1


   

  Zarządzenie powołujące Biuro Rozwoju, Promocji i Kooperacji  http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/2855


  • img

   img

   img

   img